QB2007 File

? Cách mở file .QB2007? Những phần mềm mở file .QB2007 và sửa file lỗi. Convert Binary QB2007 file sang định dạng khác.

.QB2007 File Extension

   
File name QB2007 File
File Type QuickBooks 2007 File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QB2007 là file gì?

QB2007 là Data Files - QuickBooks 2007 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin kế toán công ty tạo ra bởi phiên bản Mac của QuickBooks, một doanh nghiệp nhỏ chương trình chiếm; chứa dữ liệu tài chính, chẳng hạn như thu nhập và chi phí cho một công ty; cũng lưu trữ các định nghĩa báo cáo, thư từ, và hồ sơ công ty; sử dụng để theo dõi thu nhập và chi phí, cũng như đối với các loại thuế nộp hồ sơ.

What is a QB2007 file?

Company accounting file created by the Mac version of QuickBooks, a small business accounting program; contains financial data, such as income and expenses for a company; also stores report definitions, letters, and a company profile; used for tracking income and expenses, as well as for filing taxes.

Cách mở .QB2007 file

Để mở file .QB2007 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB2007 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB2007

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB2007 do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QB2007

File .QB2007 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *