QBA.TLG File

? Cách mở file .QBA.TLG? Những phần mềm mở file .QBA.TLG và sửa file lỗi. Convert Binary QBA.TLG file sang định dạng khác.

.QBA.TLG File Extension

   
File name QBA.TLG File
File Type QBA Transaction Log File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QBA.TLG là file gì?

QBA.TLG là Backup Files - QBA Transaction Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được tạo ra bởi QuickBooks, một ứng dụng sử dụng để nhập và lưu trữ dữ liệu tài chính; chứa một bản ghi của giao dịch đã được nhập kể từ khi sao lưu cuối cùng của tập tin .QBA.

What is a QBA.TLG file?

File created by QuickBooks, an application used for entering and storing financial data; contains a log of transactions that have been entered since the last backup of the .QBA file.

Cách mở .QBA.TLG file

Để mở file .QBA.TLG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBA.TLG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBA.TLG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBA.TLG do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QBA.TLG

File .QBA.TLG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *