QBB File

? Cách mở file .QBB? Những phần mềm mở file .QBB và sửa file lỗi. Convert Binary QBB file sang định dạng khác.

.QBB File Extension

   
File name QBB File
File Type QuickBooks Backup File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (8 Bình chọn)

File .QBB là file gì?

QBB là Backup Files - QuickBooks Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi QuickBooks, một ứng dụng quản lý tiền bạc; lưu trữ một bản sao lưu đầy đủ các dữ liệu công ty tài chính, chữ cái, mẫu, và biểu tượng; được sử dụng để khôi phục lại dữ liệu gốc trong trường hợp các .QBW chính bị mất hoặc bị hỏng.

What is a QBB file?

Backup file created by QuickBooks, a money management application; stores a full backup of company financial data, letters, templates, and logos; used for restoring the original data in the event that the primary .QBW is lost or becomes corrupted.

Cách mở .QBB file

Để mở file .QBB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBB do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .QBB

File .QBB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *