QBK File

? Cách mở file .QBK? Những phần mềm mở file .QBK và sửa file lỗi. Convert Binary QBK file sang định dạng khác.

.QBK File Extension

   
File name QBK File
File Type QuickTax Backup File
Nhà phát triển Intuit Canada
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .QBK là file gì?

QBK là Backup Files - QuickTax Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit Canada.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi QuickTax, một chương trình sử dụng để nộp tờ khai thuế của Canada; chứa một bản sao của tập tin tương ứng với một .Q08 hoặc .Q09 tờ khai thuế; tự động lưu theo mặc định mỗi lần một file tờ khai thuế được lưu.

What is a QBK file?

Backup file created by QuickTax, a program used to file Canadian tax returns; contains a copy of a corresponding .Q08 or .Q09 tax return file; auto-saved by default each time a tax return file is saved.

Cách mở .QBK file

Để mở file .QBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBK do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada QuickTax
  • Intuit Canada TurboTax
  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .QBK

File .QBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *