QBM File

? Cách mở file .QBM? Những phần mềm mở file .QBM và sửa file lỗi. Convert Binary QBM file sang định dạng khác.

.QBM File Extension

   
File name QBM File
File Type QuickBooks Portable Company File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (8 Bình chọn)

File .QBM là file gì?

QBM là Backup Files - QuickBooks Portable Company File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Tập tin được tạo ra bởi QuickBooks, một chương trình cho phép các doanh nghiệp để theo dõi tài chính của họ; chứa một phiên bản đầm chỉ dữ liệu tài chính của công ty; sử dụng để tạm thời di chuyển dữ liệu tài chính công ty thông qua email hoặc sử dụng một thiết bị lưu trữ bên ngoài công suất nhỏ.

What is a QBM file?

File created by QuickBooks, a program that allows businesses to track their finances; contains a compacted version of company financial data only; used to temporarily move company financial data through email or using a small capacity external storage device.

Cách mở .QBM file

Để mở file .QBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBM do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Microsoft Office
  • OPTPiX iMageStudio MP

Chuyển đổi file .QBM

File .QBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *