QCT File

? Cách mở file .QCT? Những phần mềm mở file .QCT và sửa file lỗi. Convert N/A QCT file sang định dạng khác.

.QCT File Extension

   
File name QCT File
File Type Memory-Map QuickChart File
Nhà phát triển Memory-Map
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .QCT là file gì?

QCT là GIS Files - Memory-Map QuickChart File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Memory-Map.

tập tin Một QCT chứa một bản đồ được tạo ra bởi Memory-Map, một nền tảng chương trình định vị GPS. Nó lưu trữ thông tin về bản đồ, có thể bao gồm các địa điểm thành phố, đường giao thông, dữ liệu độ cao và các tuyến đường được đánh dấu.

What is a QCT file?

A QCT file contains a map created by Memory-Map, a cross-platform GPS navigation program. It stores information about a map, which may include city locations, roads, elevation data, and marked routes.

Cách mở .QCT file

Để mở file .QCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QCT do người dùng đóng góp.

  • Memory-Map for iOS
  • Memory-Map for Android
  • Memory-Map for Android
  • Psyberia AlpineQuest
  • Memory-Map for Windows
  • Memory-Map for Mac
  • Memory-Map for Mac

Chuyển đổi file .QCT

File .QCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *