QDA File

? Cách mở file .QDA? Những phần mềm mở file .QDA và sửa file lỗi. Convert N/A QDA file sang định dạng khác.

.QDA File Extension

   
File name QDA File
File Type Quadruple D Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .QDA là file gì?

QDA là Compressed Files - Quadruple D Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tài liệu nén tạo ra với Quadruple D (Làm DirectDraw với Delphi); một phần của một thư viện đồ họa DirectX được sử dụng phổ biến trò chơi máy tính Nhật Bản viết bằng Delphi; bao gồm các Quadruple D Archiver để tạo và mở tài liệu lưu trữ QDA.

What is a QDA file?

Compressed archive created with Quadruple D (Do the DirectDraw with Delphi); part of a DirectX graphics library that is commonly used Japanese PC games written in Delphi; includes the Quadruple D Archiver for creating and opening QDA archives.

Cách mở .QDA file

Để mở file .QDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QDA do người dùng đóng góp.

  • Accident Reconstruction Professional
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • KaleidaGraph
  • NVivo
  • NUD*IST Vivo
  • NUD*IST Vivo

Chuyển đổi file .QDA

File .QDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *