QDF-BACKUP File

? Cách mở file .QDF-BACKUP? Những phần mềm mở file .QDF-BACKUP và sửa file lỗi. Convert N/A QDF-BACKUP file sang định dạng khác.

.QDF-BACKUP File Extension

   
File name QDF-BACKUP File
File Type Quicken Data Backup File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .QDF-BACKUP là file gì?

QDF-BACKUP là Data Files - Quicken Data Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

tập tin sao lưu cho tập tin .QDF, định dạng dữ liệu chính được sử dụng bởi Quicken, một phần mềm tài chính cá nhân; chứa các tài khoản lưu, giao dịch, danh mục đầu tư, và các thông tin cân bằng.

What is a QDF-BACKUP file?

Backup file for the .QDF file, the primary data format used by Quicken, a personal finance software; contains saved accounts, transactions, portfolios, and balance information.

Cách mở .QDF-BACKUP file

Để mở file .QDF-BACKUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QDF-BACKUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QDF-BACKUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QDF-BACKUP do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken
  • QuickenWindow
  • QuickenWindow

Chuyển đổi file .QDF-BACKUP

File .QDF-BACKUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *