QDFX File

? Cách mở file .QDFX? Những phần mềm mở file .QDFX và sửa file lỗi. Convert Binary QDFX file sang định dạng khác.

.QDFX File Extension

   
File name QDFX File
File Type Quicken Financial Exchange File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .QDFX là file gì?

QDFX là Data Files - Quicken Financial Exchange File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Quicken Essentials cho Mac, một chương trình quản lý tài chính cá nhân; sử dụng để chuyển đổi các tập tin dữ liệu từ phiên bản cũ của Quicken sang một định dạng có thể được nhập khẩu vào các phiên bản mới hơn của Quicken Essentials.

What is a QDFX file?

Data file used by Quicken Essentials for Mac, a personal financial management program; used for converting data files from older versions of Quicken into a format that can be imported into newer versions of Quicken Essentials.

Cách mở .QDFX file

Để mở file .QDFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QDFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QDFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QDFX do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken

Chuyển đổi file .QDFX

File .QDFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *