QFX File

? Cách mở file .QFX? Những phần mềm mở file .QFX và sửa file lỗi. Convert N/A QFX file sang định dạng khác.

.QFX File Extension

   
File name QFX File
File Type Quicken Financial Exchange File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (49 Bình chọn)

File .QFX là file gì?

QFX là Data Files - Quicken Financial Exchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

định dạng dữ liệu tài chính được sử dụng để nhập dữ liệu vào phần mềm tài chính Quicken; có thể bao gồm số dư tài khoản, giao dịch và các thông tin khác được ghi nhận trong một định dạng chuẩn; tương tự sang định dạng .OFX, nhưng là một định dạng độc quyền được sử dụng bởi Quicken.

What is a QFX file?

Financial data format used for importing data into Quicken financial software; may include account balances, transactions, and other information recorded in a standardized format; similar to the .OFX format, but is a proprietary format used by Quicken.

Cách mở .QFX file

Để mở file .QFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QFX do người dùng đóng góp.

  • FreshBooks
  • Intuit Quicken
  • Intuit Quicken
  • GnuCash
  • ProperSoft QFX2CSV
  • YNAB
  • YNAB

Chuyển đổi file .QFX

File .QFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *