QIF File

? Cách mở file .QIF? Những phần mềm mở file .QIF và sửa file lỗi. Convert Text QIF file sang định dạng khác.

.QIF File Extension

   
File name QIF File
File Type 1Quicken Interchange Format File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (22 Bình chọn)

File .QIF là file gì?

QIF là Data Files - 1Quicken Interchange Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Intuit.

tập tin QIF Một là một tập tin văn bản ASCII được tạo ra bởi phần mềm tài chính Quicken. Nó chứa các tài khoản nợ phải trả và tiền mặt tài chính của người dùng trong một định dạng văn bản có thể dễ dàng được đọc bởi các chương trình khác, bao gồm soạn thảo văn bản. file QIF được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các tập tin dữ liệu Quicken khác nhau hoặc từ trang web của một tổ chức tài chính để phần mềm Quicken.

What is a QIF file?

A QIF file is an ASCII text file generated by Quicken financial software. It contains a user's financial liability and cash accounts in a text format that can easily be read by other programs, including text editors. QIF files are used to transfer data between different Quicken data files or from a financial institution's website to Quicken software.

Cách mở .QIF file

Để mở file .QIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QIF do người dùng đóng góp.

  • GnuCash
  • Intuit Quicken
  • Intuit Quicken
  • Microsoft Money
  • Corel Quattro Pro X9
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .QIF

File .QIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *