QIT File

? Cách mở file .QIT? Những phần mềm mở file .QIT và sửa file lỗi. Convert Binary QIT file sang định dạng khác.

.QIT File Extension

   
File name QIT File
File Type QIT Trojan Horse File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .QIT là file gì?

QIT là Executable Files - QIT Trojan Horse File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin Trojan horse sử dụng để máy tính lây nhiễm và thực thi mã chương trình độc hại; chứa nội dung thực thi cho phép tin tặc toàn quyền kiểm soát một máy tính; sử dụng cho các mục đích độc hại khác nhau.

What is a QIT file?

Trojan horse file used to infect computers and execute malicious program code; contains executable content that allows hackers to gain full control over a computer; used for various malicious purposes.

Cách mở .QIT file

Để mở file .QIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QIT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .QIT

File .QIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *