QIZ File

? Cách mở file .QIZ? Những phần mềm mở file .QIZ và sửa file lỗi. Convert N/A QIZ file sang định dạng khác.

.QIZ File Extension

   
File name QIZ File
File Type Exam Builder Quiz
Nhà phát triển MacKichan Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .QIZ là file gì?

QIZ là Misc Files - Exam Builder Quiz, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MacKichan Software.

tập tin Một QIZ chứa một bài kiểm tra được tạo ra bởi khoa học Máy tính xách tay hoặc Scientific Workplace, đó là xử lý văn bản toán học và khoa học. Nó storess công thức và điều kiện được tham chiếu mỗi khi file QIZ được mở ra để tạo ra các câu đố khác nhau cho người dùng.

What is a QIZ file?

A QIZ file contains a quiz created by Scientific Notebook or Scientific WorkPlace, which are mathematical and scientific word processors. It storess formulas and conditions that are referenced every time the QIZ file is opened in order to generate different quiz questions for the user.

Cách mở .QIZ file

Để mở file .QIZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QIZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QIZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QIZ do người dùng đóng góp.

  • MacKichan Software Scientific Notebook
  • MacKichan Software Scientific WorkPlace
  • MacKichan Software Scientific WorkPlace
  • starQuiz

Chuyển đổi file .QIZ

File .QIZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *