QKY File

? Cách mở file .QKY? Những phần mềm mở file .QKY và sửa file lỗi. Convert N/A QKY file sang định dạng khác.

.QKY File Extension

   
File name QKY File
File Type Quirky Kernel
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .QKY là file gì?

QKY là System Files - Quirky Kernel, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Kernel sử dụng để khởi động trên Linux; biến thể của Puppy Linux nhưng ngưng tụ hạt nhân để khởi động mạng hiệu quả hơn, được khởi động một máy tính từ một mạng thay vì một ổ đĩa cục bộ.

What is a QKY file?

Kernel used to boot up on Linux; variant of Puppy Linux but condensed to the kernel for more efficient network booting, which is booting up a computer from a network instead of a local drive.

Cách mở .QKY file

Để mở file .QKY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QKY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QKY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QKY do người dùng đóng góp.

  • QueekyPaint Desktop

Chuyển đổi file .QKY

File .QKY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *