QKY File

QKY là System Files - Quirky Kernel, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.QKY File Extension

   
File name QKY File
File Type Quirky Kernel
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .QKY là file gì?

QKY là System Files - Quirky Kernel, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Kernel sử dụng để khởi động trên Linux; biến thể của Puppy Linux nhưng ngưng tụ hạt nhân để khởi động mạng hiệu quả hơn, được khởi động một máy tính từ một mạng thay vì một ổ đĩa cục bộ.

What is a QKY file?

Kernel used to boot up on Linux; variant of Puppy Linux but condensed to the kernel for more efficient network booting, which is booting up a computer from a network instead of a local drive.

Phần mềm mở file .QKY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QKY do filegi.com tổng hợp.

  • QueekyPaint Desktop

Chuyển đổi file .QKY

           

File .QKY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *