QRMX File

? Cách mở file .QRMX? Những phần mềm mở file .QRMX và sửa file lỗi. Convert Binary QRMX file sang định dạng khác.

.QRMX File Extension

   
File name QRMX File
File Type Quick Risk Matrix File
Nhà phát triển Riskfiniti
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .QRMX là file gì?

QRMX là Data Files - Quick Risk Matrix File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Riskfiniti.

tập tin Một QRMX chứa một ma trận được tạo ra bởi Riskfiniti nhanh rủi ro Matrix, một chương trình dùng để thiết kế ma trận rủi ro. Nó lưu trữ một ma trận, mà là một biểu đồ bao gồm dữ liệu về xác suất của một sự kiện không mong muốn và hậu quả của sự kiện, tổ chức thành các hàng và cột lưới. QRMX còn cả các file chứa các thiết lập ma trận, chẳng hạn như chiều rộng pixel và chiều cao và màu sắc của lưới.

What is a QRMX file?

A QRMX file contains a matrix created by Riskfiniti Quick Risk Matrix, a program used to design risk matrices. It stores a matrix, which is a chart that includes data about the probability of an unwanted event and the consequence of the event, organized into rows and columns of grids. QRMX files also contain matrix settings, such as the pixel width and height and color of grids.

Cách mở .QRMX file

Để mở file .QRMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QRMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QRMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QRMX do người dùng đóng góp.

  • Riskfiniti Quick Risk Matrix

Chuyển đổi file .QRMX

File .QRMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *