QRP File

? Cách mở file .QRP? Những phần mềm mở file .QRP và sửa file lỗi. Convert N/A QRP file sang định dạng khác.

.QRP File Extension

   
File name QRP File
File Type QuickReport File
Nhà phát triển QBS Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (74 Bình chọn)

File .QRP là file gì?

QRP là Data Files - QuickReport File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi QBS Software.

Một tập tin QRP là một báo cáo được tạo ra bởi QuickReport, một chương trình cho phép người dùng thiết kế và tạo ra các báo cáo. Nó chứa các thành phần báo cáo, chẳng hạn như đồ họa, văn bản, bảng biểu, và các thông tin bố trí. file QRP có thể được tạo lập trình bằng cách sử dụng API QuickReport.

What is a QRP file?

A QRP file is a report created by QuickReport, a program that allows users to design and create reports. It contains report components, such as graphics, text, tables, and layout information. QRP files can be generated programmatically by using the QuickReport API.

Cách mở .QRP file

Để mở file .QRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QRP do người dùng đóng góp.

  • 3Engine QuickReport Viewer
  • Embarcadero Delphi with QBS QuickReport or QRDesign plug-in
  • Embarcadero Delphi with QBS QuickReport or QRDesign plug-in
  • Embarcadero C++Builder
  • Zyl Soft RepView
  • Dr. Regener QuickReport-Viewer
  • Dr. Regener QuickReport-Viewer

Chuyển đổi file .QRP

File .QRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *