QS File

? Cách mở file .QS? Những phần mềm mở file .QS và sửa file lỗi. Convert N/A QS file sang định dạng khác.

.QS File Extension

   
File name QS File
File Type Qt Install Script
Nhà phát triển Digia
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .QS là file gì?

QS là Data Files - Qt Install Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Digia.

Tự động cài đặt kịch bản được sử dụng bởi Qt, một bộ công cụ phát triển ứng dụng đa nền tảng; chứa dữ liệu sử dụng để xác định vị trí và cài đặt các tính năng người dùng định nghĩa; nén với định dạng 7zip.

What is a QS file?

Automation install script used by Qt, a cross-platform application development toolkit; contains data used to locate and install user-defined features; compressed with the 7zip format.

Cách mở .QS file

Để mở file .QS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QS do người dùng đóng góp.

  • Digia Qt SDK

Chuyển đổi file .QS

File .QS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *