QTR File

? Cách mở file .QTR? Những phần mềm mở file .QTR và sửa file lỗi. Convert N/A QTR file sang định dạng khác.

.QTR File Extension

   
File name QTR File
File Type QuickTime Extension Resource
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .QTR là file gì?

QTR là Plugin Files - QuickTime Extension Resource, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

tập tin tài nguyên tham chiếu bởi một phần mở rộng QuickTime (.QTX tập tin) mà cung cấp hỗ trợ cho các codec video bổ sung; lưu trữ các ngã ba nguồn tài nguyên, trong đó có nguồn lực Macintosh kiểu.

What is a QTR file?

Resource file referenced by a QuickTime extension (.QTX file) that provides support for additional video codecs; stores the resource fork, which contains Macintosh-style resources.

Cách mở .QTR file

Để mở file .QTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QTR do người dùng đóng góp.

  • DashHawk
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Question Tools SimpleSet, Editor & Exam
  • QuickTime

Chuyển đổi file .QTR

File .QTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *