R00 File

? Cách mở file .R00? Những phần mềm mở file .R00 và sửa file lỗi. Convert N/A R00 file sang định dạng khác.

.R00 File Extension

   
File name R00 File
File Type WinRAR Compressed Archive
Nhà phát triển RARLAB
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (24 Bình chọn)

File .R00 là file gì?

R00 là Compressed Files - WinRAR Compressed Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RARLAB.

lưu trữ tập tin nén bằng cách sử dụng tiện ích nén tập tin WinRAR hoặc RAR; có thể là một kho lưu trữ duy nhất hoặc một trong một số bộ phận của một kho lưu trữ chia (xem .R01, .R02, và .R03 mục mở rộng tập tin).

What is a R00 file?

File archive compressed using the WinRAR or RAR file compression utilities; may be a single archive or one of several parts of a split archive (see the .R01, .R02, and .R03 file extension entries).

Cách mở .R00 file

Để mở file .R00 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R00 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R00

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R00 do người dùng đóng góp.

  • RARLAB RAR for Linux
  • RARLAB WinRAR
  • RARLAB WinRAR
  • Corel WinZip 24
  • 7-Zip
  • RARLAB RAR for Mac OS X
  • RARLAB RAR for Mac OS X

Chuyển đổi file .R00

File .R00 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *