R01 File

? Cách mở file .R01? Những phần mềm mở file .R01 và sửa file lỗi. Convert Binary R01 file sang định dạng khác.

.R01 File Extension

   
File name R01 File
File Type WinRAR Split Archive Part 1
Nhà phát triển RARLAB
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (21 Bình chọn)

File .R01 là file gì?

R01 là Compressed Files - WinRAR Split Archive Part 1, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RARLAB.

tập tin một R01 là phần một của một chia tài liệu nén thành nhiều phần bằng WinRAR hoặc RAR. Nó thường được tạo ra để lưu một kho lưu trữ lớn trên nhiều đĩa. file R01 được tiếp theo là .R02 tập tin, .R03 tập tin, và như vậy cho đến R99 tùy thuộc vào kích thước của các kho lưu trữ.

What is a R01 file?

An R01 file is part one of a compressed archive split into several parts by WinRAR or RAR. It is typically created for saving a large archive on multiple disks. R01 files are followed by the .R02 file, .R03 file, and so on up to R99 depending on the size of the archive.

Cách mở .R01 file

Để mở file .R01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R01 do người dùng đóng góp.

  • RARLAB RAR
  • Incredible Bee Archiver
  • Incredible Bee Archiver
  • RARLAB RAR for Linux
  • RARLAB WinRAR
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24

Chuyển đổi file .R01

File .R01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *