R03 File

? Cách mở file .R03? Những phần mềm mở file .R03 và sửa file lỗi. Convert N/A R03 file sang định dạng khác.

.R03 File Extension

   
File name R03 File
File Type WinRAR Split Archive Part 3
Nhà phát triển RARLAB
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .R03 là file gì?

R03 là Compressed Files - WinRAR Split Archive Part 3, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RARLAB.

Phần ba (xem .R01 và .R02) của một tài liệu nén tạo ra với WinRAR (Windows) hoặc RAR (Mac hoặc Unix); chia thành nhiều phần, cho phép một kho lưu trữ duy nhất để được kéo dài trên nhiều đĩa; có thể được đánh số từ R00 đến R99.

What is a R03 file?

Part three (see .R01 and .R02) of a compressed archive created with WinRAR (Windows) or RAR (Mac or Unix); split into several parts, allowing a single archive to be spanned across multiple discs; may be numbered from R00 to R99.

Cách mở .R03 file

Để mở file .R03 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R03 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R03

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R03 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • PowerArchiver
  • PowerArchiver
  • Lhaplus Version
  • 7-Zip
  • Debut Video Capture Software
  • Debut Video Capture Software

Chuyển đổi file .R03

File .R03 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *