R04 File

? Cách mở file .R04? Những phần mềm mở file .R04 và sửa file lỗi. Convert N/A R04 file sang định dạng khác.

.R04 File Extension

   
File name R04 File
File Type WinRAR Split Archive Part 4
Nhà phát triển RARLAB
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .R04 là file gì?

R04 là Compressed Files - WinRAR Split Archive Part 4, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RARLAB.

tập tin một R04 là một kho lưu trữ cắt được tạo ra bởi WinRAR (Windows) hoặc RAR (MacOS hoặc Unix). Nó chứa một hoặc nhiều file chia thành nhiều phần. file R04 là phần thứ tư của một kho lưu trữ chia nén (xem .R01, .R02, và .R03).

What is a R04 file?

An R04 file is a split archive created by WinRAR (Windows) or RAR (macOS or Unix). It contains one or more files split into several parts. R04 files are the fourth part of a split compressed archive (see .R01, .R02, and .R03).

Cách mở .R04 file

Để mở file .R04 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R04 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R04

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R04 do người dùng đóng góp.

  • RARLAB RAR for Linux
  • RARLAB WinRAR
  • RARLAB WinRAR
  • Corel WinZip 24
  • 7-Zip
  • RARLAB RAR for Mac OS X
  • RARLAB RAR for Mac OS X

Chuyển đổi file .R04

File .R04 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *