RASUNSOFT File

? Cách mở file .RASUNSOFT? Những phần mềm mở file .RASUNSOFT và sửa file lỗi. Convert N/A RASUNSOFT file sang định dạng khác.

.RASUNSOFT File Extension

   
File name RASUNSOFT File
File Type Rasunsoft Game Replay File
Nhà phát triển Rasunsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .RASUNSOFT là file gì?

RASUNSOFT là Game Files - Rasunsoft Game Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rasunsoft.

Trò chơi phát lại tập tin được sử dụng bởi OFF Road, một trò chơi đua xe ô tô cho Windows; chứa một loạt các khung hình, hoặc cảnh, có thể chia sẻ và tái hiện lại để xem xét gameplay; bao gồm diễn viên và vị trí xe.

What is a RASUNSOFT file?

Game replay file used by OFF Road, a car racing game for Windows; contains a series of frames, or scenes, that can be shared and replayed to review gameplay; includes actors and vehicle positions.

Cách mở .RASUNSOFT file

Để mở file .RASUNSOFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RASUNSOFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RASUNSOFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RASUNSOFT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .RASUNSOFT

File .RASUNSOFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *