RAT File

? Cách mở file .RAT? Những phần mềm mở file .RAT và sửa file lỗi. Convert Text RAT file sang định dạng khác.

.RAT File Extension

   
File name RAT File
File Type PICS Rating File
Nhà phát triển W3C
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.9 ★ (7 Bình chọn)

File .RAT là file gì?

RAT là Misc Files - PICS Rating File, dưới định dạng Text được phát triển bởi W3C.

Tập tin được sử dụng bởi hiện thực của PICS (Nền tảng cho nội dung Internet Selection) hệ thống đánh giá Web, được sử dụng để trang web tốc độ dựa trên nội dung; lưu trong một đồng bằng định dạng văn bản và quy định cụ thể loại cho rating rõ ràng nguyên liệu như ngôn ngữ, tài liệu tình dục và bạo lực.

What is a RAT file?

File used by implementations of the PICS (Platform for Internet Content Selection) Web rating system, which is used to rate websites based on content; saved in a plain text format and specifies categories for rating explicit material such as language, sexual material, and violence.

Cách mở .RAT file

Để mở file .RAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAT do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Content Advisor
  • Microsoft Content Advisor
  • V9 player
  • Media Player Classic
  • RATSData
  • RATSData

Chuyển đổi file .RAT

File .RAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *