RATDVD File

? Cách mở file .RATDVD? Những phần mềm mở file .RATDVD và sửa file lỗi. Convert N/A RATDVD file sang định dạng khác.

.RATDVD File Extension

   
File name RATDVD File
File Type RatDVD Disk Image
Nhà phát triển ACE GmbH
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .RATDVD là file gì?

RATDVD là Disk Image Files - RatDVD Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ACE GmbH.

ảnh đĩa DVD nén được lưu trữ trong các định dạng container ratDVD; có thể giảm kích thước của một video DVD 9 GB đến 1-3 GB; duy trì chất lượng đầy đủ hình ảnh, nhiều kênh âm thanh, góc video, vv; cũng tiết kiệm nhiều phiên bản của bộ phim, tính năng đặc biệt, menu hoàn chỉnh, và các tính năng điều hướng.

What is a RATDVD file?

Compressed DVD disk image stored in the ratDVD container format; can reduce the size of a 9 GB video DVD to 1-3 GB; maintains full picture quality, multiple audio channels, video angles, etc; also saves multiple versions of the movie, special features, complete menus, and navigation features.

Cách mở .RATDVD file

Để mở file .RATDVD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RATDVD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RATDVD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RATDVD do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • WinRAR
  • WinRAR
  • Media Player Classic
  • SPlayer
  • Haihaisoft Universal Player
  • Haihaisoft Universal Player

Chuyển đổi file .RATDVD

File .RATDVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *