RAV File

? Cách mở file .RAV? Những phần mềm mở file .RAV và sửa file lỗi. Convert Binary RAV file sang định dạng khác.

.RAV File Extension

   
File name RAV File
File Type Rave Reports Project File
Nhà phát triển Nevrona Designs
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .RAV là file gì?

RAV là Developer Files - Rave Reports Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nevrona Designs.

hồ sơ dự án tạo ra bởi báo cáo Rave, một ứng dụng báo cáo thiết kế; tiết kiệm cách bố trí trang, đồ họa, văn bản, và các lĩnh vực để điền và một hoặc báo cáo trở lên; có thể được triển khai trong một ứng dụng được xây dựng để báo cáo được phục vụ cho người sử dụng trong giao diện người dùng của chương trình; cũng có thể được tổ chức bởi một Rave Reports Server cung cấp các báo cáo theo yêu cầu.

What is a RAV file?

Project file created by Rave Reports, a report designing application; saves the page layout, graphics, text, and fillable fields for one or more reports; can be deployed within a built application so that reports are served to the user within the program's user interface; can also be hosted by a Rave Reports Server that provides reports on demand.

Cách mở .RAV file

Để mở file .RAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RAV do người dùng đóng góp.

  • Nevrona Designs Rave Reports
  • TextPad
  • TextPad
  • Media Player Classic
  • Rising Antivirus Software
  • rsep Application
  • rsep Application

Chuyển đổi file .RAV

File .RAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *