RB4 File

? Cách mở file .RB4? Những phần mềm mở file .RB4 và sửa file lỗi. Convert Binary RB4 file sang định dạng khác.

.RB4 File Extension

   
File name RB4 File
File Type 1Resume Builder 4 File
Nhà phát triển Sarm Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RB4 là file gì?

RB4 là Page Layout Files - 1Resume Builder 4 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sarm Software.

tài liệu tiếp tục được tạo ra bởi Resume Builder phiên bản 4, một chương trình sử dụng để định dạng và in sơ yếu lý lịch; hỗ trợ văn bản, hình ảnh và bố cục trang định dạng, cũng như một số ngôn ngữ quốc tế khác nhau; có thể được xuất khẩu sang một tài liệu Microsoft Word, trang web .HTML, hoặc một tập tin văn bản.

What is a RB4 file?

Resume document created by Resume Builder version 4, a program used to format and print resumes; supports text, images, and page layout formatting, as well as several different international languages; may be exported to a Microsoft Word document, .HTML Web page, or a text file.

Cách mở .RB4 file

Để mở file .RB4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RB4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RB4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RB4 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Resume Builder
  • Resume Builder

Chuyển đổi file .RB4

File .RB4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *