RBS File

? Cách mở file .RBS? Những phần mềm mở file .RBS và sửa file lỗi. Convert N/A RBS file sang định dạng khác.

.RBS File Extension

   
File name RBS File
File Type 1Windows Installer Rollback Script
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .RBS là file gì?

RBS là Backup Files - 1Windows Installer Rollback Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Script được tạo ra trong một cài đặt phần mềm chạy bằng Windows Installer; chứa một tập hợp các hướng dẫn sử dụng để khôi phục lại trạng thái hệ thống trước khi cài đặt nếu quá trình cài đặt không hoàn chỉnh; nếu quá trình cài đặt thành công, các tập tin bị xóa tự động.

What is a RBS file?

Script created during a software installation run by Windows Installer; contains a set of instructions used to restore the pre-installation system state if the installation does not complete; if the installation is successful, the file is deleted automatically.

Cách mở .RBS file

Để mở file .RBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Installer
  • iTunes
  • iTunes
  • Microsoft Application Virtualization
  • Autodesk View
  • DivX Player
  • DivX Player

Chuyển đổi file .RBS

File .RBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *