RBVCP File

? Cách mở file .RBVCP? Những phần mềm mở file .RBVCP và sửa file lỗi. Convert N/A RBVCP file sang định dạng khác.

.RBVCP File Extension

   
File name RBVCP File
File Type Real Studio Version Controlled Project
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .RBVCP là file gì?

RBVCP là Developer Files - Real Studio Version Controlled Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xojo, Inc..

dự án phát triển phần mềm tạo ra bởi Xojo, một IDE crossplatform phát triển phần mềm; tương tự như một tập tin .RBP mà còn lưu thông tin điều khiển phiên bản có thể được sử dụng để quay trở lại phía sau dự án để một phiên bản trước đó.

What is a RBVCP file?

Software development project created by Xojo, a crossplatform software development IDE; similar to an .RBP file but also saves version control information that can be used for reverting the project back to a previous revision.

Cách mở .RBVCP file

Để mở file .RBVCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBVCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBVCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBVCP do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .RBVCP

File .RBVCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *