RCG File

? Cách mở file .RCG? Những phần mềm mở file .RCG và sửa file lỗi. Convert N/A RCG file sang định dạng khác.

.RCG File Extension

   
File name RCG File
File Type Recog Character Recognition Set
Nhà phát triển Recog
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .RCG là file gì?

RCG là Data Files - Recog Character Recognition Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Recog.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi công nhận những, một chương trình mà nghe tin và nhận ký tự và biểu tượng; chứa dữ liệu nhận dạng ký tự cho phép công nhận những để xác định nhân vật chuột kéo.

What is a RCG file?

Data file used by Recog, a program that learns and recognizes characters and symbols; contains character recognition data that enables Recog to identify mouse-drawn characters.

Cách mở .RCG file

Để mở file .RCG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • RemoteCommGuide
  • RoofCAD

Chuyển đổi file .RCG

File .RCG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *