RCL File

? Cách mở file .RCL? Những phần mềm mở file .RCL và sửa file lỗi. Convert N/A RCL file sang định dạng khác.

.RCL File Extension

   
File name RCL File
File Type 1Recolored Project File
Nhà phát triển Bertheussen
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .RCL là file gì?

RCL là Raster Image Files - 1Recolored Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bertheussen.

Tập tin được tạo ra bởi recolored, một chương trình sử dụng cho colorizing ảnh đen trắng; tiết kiệm một hình ảnh và các chỉnh sửa áp dụng để thêm màu sắc cho các vùng khác nhau của hình ảnh.

What is a RCL file?

File created by Recolored, a program used for colorizing black and white photos; saves an image and the edits applied for adding color to different regions of the image.

Cách mở .RCL file

Để mở file .RCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCL do người dùng đóng góp.

  • Recolored
  • Reflection for UNIX and OpenVMS
  • Reflection for UNIX and OpenVMS
  • Recolored
  • Reflection for HP
  • WRQ Reflection for ReGIS Graphics
  • WRQ Reflection for ReGIS Graphics

Chuyển đổi file .RCL

File .RCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *