RCL File

RCL là Raster Image Files - 1Recolored Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bertheussen.

.RCL File Extension

   
File name RCL File
File Type 1Recolored Project File
Nhà phát triển Bertheussen
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .RCL là file gì?

RCL là Raster Image Files - 1Recolored Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bertheussen.

Tập tin được tạo ra bởi recolored, một chương trình sử dụng cho colorizing ảnh đen trắng; tiết kiệm một hình ảnh và các chỉnh sửa áp dụng để thêm màu sắc cho các vùng khác nhau của hình ảnh.

What is a RCL file?

File created by Recolored, a program used for colorizing black and white photos; saves an image and the edits applied for adding color to different regions of the image.

Phần mềm mở file .RCL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RCL do filegi.com tổng hợp.

  • Recolored
  • Reflection for UNIX and OpenVMS
  • Reflection for UNIX and OpenVMS
  • Recolored
  • Reflection for HP
  • WRQ Reflection for ReGIS Graphics
  • WRQ Reflection for ReGIS Graphics

Chuyển đổi file .RCL

           

File .RCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *