RDA File

? Cách mở file .RDA? Những phần mềm mở file .RDA và sửa file lỗi. Convert Binary RDA file sang định dạng khác.

.RDA File Extension

   
File name RDA File
File Type 1R Data File
Nhà phát triển The R Project for Statistical Computing
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .RDA là file gì?

RDA là Data Files - 1R Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The R Project for Statistical Computing.

Tập tin được tạo ra bởi phiên bản cũ của R, một phân tích thống kê và chương trình vẽ đồ thị; tiết kiệm các đối tượng thống kê (chức năng, giá trị) được tạo ra bởi người sử dụng tại R nhanh chóng trong khi chương trình đang mở; sử dụng như phần mở rộng cũ cho R, mà bây giờ sử dụng phần mở rộng .RDATA.

What is a RDA file?

File created by older versions of R, a statistical analysis and graphing program; saves the statistical objects (functions, values) created by the user at the R prompt while the program is open; used as the older extension for R, which now uses the .RDATA extension.

Cách mở .RDA file

Để mở file .RDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDA do người dùng đóng góp.

  • RStudio
  • Rugrats Print Shop
  • Rugrats Print Shop
  • Media Player Classic
  • RehaCom

Chuyển đổi file .RDA

File .RDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *