RDATA File

? Cách mở file .RDATA? Những phần mềm mở file .RDATA và sửa file lỗi. Convert Binary RDATA file sang định dạng khác.

.RDATA File Extension

   
File name RDATA File
File Type R Workspace File
Nhà phát triển The R Project for Statistical Computing
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (26 Bình chọn)

File .RDATA là file gì?

RDATA là Data Files - R Workspace File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The R Project for Statistical Computing.

Tập tin được tạo bởi R, một tính toán thống kê và vẽ đồ chương trình được phát triển bởi Dự án R cho máy tính thống kê; tiết kiệm không gian làm việc, trong đó bao gồm các chức năng và giá trị đối tượng được tạo ra trong một phiên mở trong R; sử dụng để lưu trữ một môi trường làm việc có thể được mở rộng hoặc sửa đổi sau đó.

What is a RDATA file?

File created by R, a statistical computation and graphing program developed by The R Project for Statistical Computing; saves a workspace, which includes the function and value objects created during an open session in R; used for storing a working environment that can be extended or modified later.

Cách mở .RDATA file

Để mở file .RDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDATA do người dùng đóng góp.

  • Safe Software FME Desktop
  • R
  • R
  • RStudio
  • sakura editor

Chuyển đổi file .RDATA

File .RDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *