REL File

? Cách mở file .REL? Những phần mềm mở file .REL và sửa file lỗi. Convert N/A REL file sang định dạng khác.

.REL File Extension

   
File name REL File
File Type 1Relocatable Module File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .REL là file gì?

REL là Game Files - 1Relocatable Module File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

Nộp tạo cho Nintendo Wii trò chơi như Super Smash Bros và Mario Kart; chứa dữ liệu gameplay như mô hình sân khấu và các nhân vật tham chiếu bởi các trò chơi; chức năng tương tự như một tập tin DLL trong hệ điều hành Windows.

What is a REL file?

File created for Nintendo Wii games such as Super Smash Bros. and Mario Kart; contains gameplay data such as stage models and characters referenced by the game; functions similarly to a .DLL file in the Windows OS.

Cách mở .REL file

Để mở file .REL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REL do người dùng đóng góp.

  • OS Tools
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ACT
  • DirMaster v2.2.009/Style
  • Viz'All
  • Viz'All

Chuyển đổi file .REL

File .REL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *