RELS File

? Cách mở file .RELS? Những phần mềm mở file .RELS và sửa file lỗi. Convert XML RELS file sang định dạng khác.

.RELS File Extension

   
File name RELS File
File Type Open Office XML Relationships File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (33 Bình chọn)

File .RELS là file gì?

RELS là Page Layout Files - Open Office XML Relationships File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một RELS là một tập tin siêu dữ liệu được lưu trữ trong tài liệu XML của Microsoft Office Open, như Word .docx, Excel XLSX, và các tập tin PowerPoint .pptx. Nó chứa thông số kỹ thuật XML cho như thế nào "phụ tùng" bên trong một "gói" được kết nối để tạo thành một tài liệu. file RELS được lưu trong một thư mục _rels của một tài liệu Office Open XML (OOXML).

What is a RELS file?

A RELS file is a metadata file stored within Microsoft Office Open XML documents, such as Word .DOCX, Excel .XLSX, and PowerPoint .PPTX files. It contains XML specifications for how "parts" within a "package" are connected to form a document. RELS files are saved in a _rels directory of an Office Open XML (OOXML) document.

Cách mở .RELS file

Để mở file .RELS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RELS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RELS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RELS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Aptana Studio
  • Aptana Studio

Chuyển đổi file .RELS

File .RELS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *