REM File

? Cách mở file .REM? Những phần mềm mở file .REM và sửa file lỗi. Convert Binary REM file sang định dạng khác.

.REM File Extension

   
File name REM File
File Type BlackBerry Encrypted Data File
Nhà phát triển Research In Motion
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (101 Bình chọn)

File .REM là file gì?

REM là Misc Files - BlackBerry Encrypted Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Research In Motion.

Tập tin được lưu trữ trên điện thoại thông minh BlackBerry; có thể là một trong các loại tập tin khác nhau, nhưng sử dụng một phần mở rộng ".rem" để chỉ các tập tin đã được mã hóa; thường có một phần mở rộng tập tin hợp chất, chẳng hạn như ".jpg.rem," đó sẽ là một tập tin ảnh JPEG được mã hóa.

What is a REM file?

File stored on a BlackBerry smartphone; may be one of several different file types, but uses an ".rem" extension to indicate the file has been encrypted; often has a compound file extension, such as ".jpg.rem," which would be an encrypted JPEG image file.

Cách mở .REM file

Để mở file .REM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REM do người dùng đóng góp.

  • Research In Motion BlackBerry Desktop Manager
  • iTunes
  • iTunes
  • Microsoft Office
  • Photo Gallery
  • ACT
  • ACT

Chuyển đổi file .REM

File .REM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *