REP File

? Cách mở file .REP? Những phần mềm mở file .REP và sửa file lỗi. Convert Binary REP file sang định dạng khác.

.REP File Extension

   
File name REP File
File Type 1Grand Theft Auto Replay File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (109 Bình chọn)

File .REP là file gì?

REP là Game Files - 1Grand Theft Auto Replay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Rockstar Games.

tập tin Một REP là một file replay tạo ra bởi Grand Theft Auto (GTA), một cuộc đua xe thế giới mở và trò chơi chiến dịch.  Nó bao gồm một loạt các khung hình, hoặc cảnh, trong đó thông tin nắm bắt lối chơi tại một thời điểm cụ thể, trong đó có diễn viên, thời tiết, người đi bộ, và các vị trí xe. file REP được sử dụng để chia sẻ và xem xét gameplay kinh nghiệm.

What is a REP file?

A REP file is a replay file created by Grand Theft Auto (GTA), an open world car racing and campaign game. It contains a series of frames, or scenes, which capture gameplay information at a particular time, including actors, weather, pedestrians, and vehicle positions. REP files are used to share and review gameplay experiences.

Cách mở .REP file

Để mở file .REP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REP do người dùng đóng góp.

  • GTA Replays Manager
  • Rockstar Games Grand Theft Auto
  • Rockstar Games Grand Theft Auto
  • ACT! by Sage
  • Altium Designer
  • ACT
  • ACT

Chuyển đổi file .REP

File .REP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *