REPLAY File

? Cách mở file .REPLAY? Những phần mềm mở file .REPLAY và sửa file lỗi. Convert N/A REPLAY file sang định dạng khác.

.REPLAY File Extension

   
File name REPLAY File
File Type Fortnite Replay File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (108 Bình chọn)

File .REPLAY là file gì?

REPLAY là Game Files - Fortnite Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

Một tập tin REPLAY chứa một replay của gameplay trong Fortnite, thời gian sống sandbox, nơi người chơi phối hợp với các nguồn lực thu thập, xây dựng công sự, và các sinh vật chiến đấu của đối phương. Nó lưu trữ thông tin trò chơi được sử dụng bởi Fortnite để phát lại gameplay. file REPLAY cho phép người dùng Fortnite để lưu replay của họ và rewatch họ để giải trí hoặc các mục đích chiến lược.

What is a REPLAY file?

A REPLAY file contains a replay of gameplay in Fortnite, a sandbox survival where players cooperate to collect resources, build fortifications, and fight enemy creatures. It stores game information used by Fortnite to replay gameplay. REPLAY files allow Fortnite users to save their replays and rewatch them for entertainment or strategic purposes.

Cách mở .REPLAY file

Để mở file .REPLAY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REPLAY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REPLAY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REPLAY do người dùng đóng góp.

  • Epic Games Fortnite

Chuyển đổi file .REPLAY

File .REPLAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *