REPP File

? Cách mở file .REPP? Những phần mềm mở file .REPP và sửa file lỗi. Convert N/A REPP file sang định dạng khác.

.REPP File Extension

   
File name REPP File
File Type Repp Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .REPP là file gì?

REPP là Encoded Files - Repp Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng .repp là một tập tin đã được mã hóa bởi virus REPP, mà là một biến thể của STOP (Djvu) ransomware đã trở thành phổ biến vào đầu năm 2020. Nó được mã hóa nên không thể mở các tập tin bằng cách đơn giản thay đổi đuôi tệp .repp.

What is a REPP file?

A file with a .repp extension is a file that has been encrypted by the Repp virus, which is a variant of STOP (Djvu) ransomware that became prevalent in early 2020. It is encrypted so it is not possible to open the file by simply changing the .repp file extension.

Cách mở .REPP file

Để mở file .REPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REPP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .REPP

File .REPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *