RESW File

? Cách mở file .RESW? Những phần mềm mở file .RESW và sửa file lỗi. Convert Binary RESW file sang định dạng khác.

.RESW File Extension

   
File name RESW File
File Type Windows Resources File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .RESW là file gì?

RESW là Developer Files - Windows Resources File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin tài nguyên được sử dụng bởi các ứng dụng Windows và Silverlight; chứa chuỗi được sử dụng để bản địa hoá các ứng dụng cho các ngôn ngữ và ngữ cảnh khác nhau; thay thế các file resx trong một số kịch bản phát triển ứng dụng; thường được sử dụng với các ứng dụng XAML, mà trừu tượng các chuỗi giao diện người dùng để tài nguyên tập tin.

What is a RESW file?

Resource file used by Windows and Silverlight applications; contains strings that are used to localize the application for different languages and contexts; replaces .RESX files in some application development scenarios; often used with XAML applications, which abstract the user interface strings to resource files.

Cách mở .RESW file

Để mở file .RESW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RESW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RESW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RESW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .RESW

File .RESW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *