RESX File

? Cách mở file .RESX? Những phần mềm mở file .RESX và sửa file lỗi. Convert XML RESX file sang định dạng khác.

.RESX File Extension

   
File name RESX File
File Type .NET Managed Resources File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (14 Bình chọn)

File .RESX là file gì?

RESX là Developer Files - .NET Managed Resources File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin tài nguyên được sử dụng bởi các chương trình phát triển với .NET Framework của Microsoft; cửa hàng đối tượng và chuỗi cho một chương trình trong một định dạng XML; có thể chứa cả thông tin văn bản đơn giản cũng như dữ liệu nhị phân, được mã hóa dưới dạng văn bản trong các thẻ XML.

What is a RESX file?

Resource file used by programs developed with Microsoft's .NET Framework; stores objects and strings for a program in an XML format; may contain both plain text information as well as binary data, which is encoded as text within the XML tags.

Cách mở .RESX file

Để mở file .RESX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RESX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RESX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RESX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Free Download Manager
  • Free Download Manager
  • progeCAD Professional English
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .RESX

File .RESX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *