REV File

? Cách mở file .REV? Những phần mềm mở file .REV và sửa file lỗi. Convert N/A REV file sang định dạng khác.

.REV File Extension

   
File name REV File
File Type 1RAR Recovery Volume Set
Nhà phát triển RARLAB
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .REV là file gì?

REV là Compressed Files - 1RAR Recovery Volume Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RARLAB.

Phục hồi khối lượng tạo với khả năng nén tập tin RAR và phần mềm lưu trữ; chứa dữ liệu dư thừa có thể được sử dụng để tái tạo lại các tập tin trong một khối lượng đặt RAR mất tích; chỉ được sử dụng với tài liệu lưu trữ đa âm lượng.

What is a REV file?

Recovery volume created with RAR file compression and archiving software; contains redundancy data that can be used to reconstruct missing files within a RAR volume set; only used with multi-volume archives.

Cách mở .REV file

Để mở file .REV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REV do người dùng đóng góp.

  • RARLAB WinRAR
  • GS Advanced Editor
  • GS Advanced Editor
  • WinRAR beta (
  • Winrar36
  • WinRAR Materx archiver
  • WinRAR Materx archiver

Chuyển đổi file .REV

File .REV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *