RFP File

? Cách mở file .RFP? Những phần mềm mở file .RFP và sửa file lỗi. Convert Binary RFP file sang định dạng khác.

.RFP File Extension

   
File name RFP File
File Type RoboForm Passcard File
Nhà phát triển Siber Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RFP là file gì?

RFP là Misc Files - RoboForm Passcard File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siber Systems.

tập tin được sử dụng bởi passcard RoboForm, một người quản lý mật khẩu an toàn và áp dụng hình thức phụ; chứa mật khẩu trực tuyến đã được nhập vào bởi người sử dụng; sử dụng để tự động nhập mật khẩu vào các trang web trực tuyến.

What is a RFP file?

Passcard file used by RoboForm, a secure password manager and form filler application; contains online passwords that have been entered by the user; used to automatically enter passwords into online websites.

Cách mở .RFP file

Để mở file .RFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFP do người dùng đóng góp.

  • Siber Systems RoboForm
  • avast! EasyPass
  • avast! EasyPass
  • AI RoboForm
  • Siber Systems AI RoboForm
  • REVOLTEC FightPad Application
  • REVOLTEC FightPad Application

Chuyển đổi file .RFP

File .RFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *