RFQ File

? Cách mở file .RFQ? Những phần mềm mở file .RFQ và sửa file lỗi. Convert Binary RFQ file sang định dạng khác.

.RFQ File Extension

   
File name RFQ File
File Type RoboForm SearchCard File
Nhà phát triển Siber Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .RFQ là file gì?

RFQ là Settings Files - RoboForm SearchCard File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siber Systems.

Tập tin được tạo ra bởi RoboForm, một người quản lý mật khẩu và áp dụng hình thức phụ; chứa thông tin tìm kiếm tự động, chẳng hạn như từ khóa, hướng dẫn mẫu điền, và hành động tự động khác; sử dụng để tự động hóa các bước tìm kiếm bằng tay.

What is a RFQ file?

File created by RoboForm, a password manager and form filler application; contains automated search information, such as keywords, form filling instructions, and other automated actions; used to automate manual search steps.

Cách mở .RFQ file

Để mở file .RFQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFQ do người dùng đóng góp.

  • Siber Systems RoboForm
  • avast! EasyPass
  • avast! EasyPass
  • AI RoboForm
  • ProposalWorks
  • RAISE PropsalWorks
  • RAISE PropsalWorks

Chuyển đổi file .RFQ

File .RFQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *