RFT File

? Cách mở file .RFT? Những phần mềm mở file .RFT và sửa file lỗi. Convert N/A RFT file sang định dạng khác.

.RFT File Extension

   
File name RFT File
File Type 1Revisable Form Text Document
Nhà phát triển IBM
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .RFT là file gì?

RFT là Text Files - 1Revisable Form Text Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

định dạng văn bản (RFT) tài liệu Mẫu Revisable sử dụng bởi DisplayWrite, một chương trình xử lý văn bản của IBM một lần phổ biến; chứa văn bản tài liệu và dữ liệu đồ họa; sử dụng trên máy tính lớn của IBM và các máy IBM System DisplayWriter.

What is a RFT file?

Revisable Form Text (RFT) document format used by DisplayWrite, a once-popular IBM word processor program; contains document text and graphics data; used on IBM mainframes and IBM DisplayWriter System machines.

Cách mở .RFT file

Để mở file .RFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFT do người dùng đóng góp.

  • Corel WordPerfect X9
  • avast! EasyPass
  • avast! EasyPass
  • AI RoboForm
  • Autodesk Revit
  • Siber Systems AI RoboForm
  • Siber Systems AI RoboForm

Chuyển đổi file .RFT

File .RFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *