RGE File

? Cách mở file .RGE? Những phần mềm mở file .RGE và sửa file lỗi. Convert Binary RGE file sang định dạng khác.

.RGE File Extension

   
File name RGE File
File Type Entourage File Archive
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RGE là file gì?

RGE là Data Files - Entourage File Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ các mặt hàng từ một cơ sở dữ liệu Entourage; có thể bao gồm mail, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc, ghi chú, sự kiện lịch và hồ sơ dự án; tạo ra bằng cách sử dụng lệnh Export từ menu File Entourage; có thể được nhập khẩu bằng cách sử dụng lệnh Import.

What is a RGE file?

Archive of items from an Entourage database; may include mail messages, tasks, contacts, notes, calendar events, and project files; created using the Export command from the Entourage File menu; may be imported using the Import command.

Cách mở .RGE file

Để mở file .RGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .RGE

File .RGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *