RGF File

? Cách mở file .RGF? Những phần mềm mở file .RGF và sửa file lỗi. Convert N/A RGF file sang định dạng khác.

.RGF File Extension

   
File name RGF File
File Type LEGO MINDSTORMS EV3 Robot Graphics File
Nhà phát triển The LEGO Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .RGF là file gì?

RGF là Raster Image Files - LEGO MINDSTORMS EV3 Robot Graphics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The LEGO Group.

tập tin đồ họa được tạo ra bởi LEGO MINDSTORMS EV3, một chương trình cho phép bạn tạo và robot chương trình LEGO; chứa một hình ảnh thay đổi nội dung bởi công cụ biên tập hình ảnh trong ứng dụng LEGO MINDSTORMS EV3; bao gồm các hộp văn bản, hình dạng, hình vẽ, và các công cụ chỉnh sửa khác.

What is a RGF file?

Graphics file created by LEGO MINDSTORMS EV3, a program that enables you to create and program LEGO robots; contains an image edited by the Image Editor tool in the LEGO MINDSTORMS EV3 application; includes text boxes, shapes, drawings, and other editing tools.

Cách mở .RGF file

Để mở file .RGF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGF do người dùng đóng góp.

  • LEGO MINDSTORMS EV3
  • regify client
  • regify client

Chuyển đổi file .RGF

File .RGF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *