RGMB File

? Cách mở file .RGMB? Những phần mềm mở file .RGMB và sửa file lỗi. Convert Binary RGMB file sang định dạng khác.

.RGMB File Extension

   
File name RGMB File
File Type RootsMagic Backup File
Nhà phát triển RootsMagic
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .RGMB là file gì?

RGMB là Backup Files - RootsMagic Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RootsMagic.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi RootsMagic, một chương trình phả hệ sử dụng để chụp thông tin lịch sử gia đình; lưu bản sao lưu của một tập tin dự án .RGMC; được sử dụng để lưu trữ trên phương tiện truyền thông bên ngoài và có thể được sử dụng để khôi phục lại dự án ban đầu nếu nó trở nên bị mất hoặc bị hỏng.

What is a RGMB file?

Backup file created by RootsMagic, a genealogy program used for capturing family history information; saves a backup of an .RGMC project file; used for archiving on external media and can be used for restoring the original project if it becomes lost or corrupted.

Cách mở .RGMB file

Để mở file .RGMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGMB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .RGMB

File .RGMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *