RGRID File

? Cách mở file .RGRID? Những phần mềm mở file .RGRID và sửa file lỗi. Convert N/A RGRID file sang định dạng khác.

.RGRID File Extension

   
File name RGRID File
File Type RepGrid File
Nhà phát triển Dr. Mildred Shaw
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RGRID là file gì?

RGRID là Settings Files - RepGrid File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dr. Mildred Shaw.

tập tin một RGRID chứa dữ liệu lưới được sử dụng bởi các chương trình phân tích lưới khái niệm, chẳng hạn như WebGrid, Rep Plus, Rep 5, Rep IV, RepGrid 2, và Planet. Nó lưu trữ dữ liệu lưới khác nhau, trong đó bao gồm một danh sách các yếu tố và cấu trúc, xếp hạng các yếu tố trên cấu trúc, định nghĩa lớp của cấu trúc hợp chất, và các thông số mặc định. file RGRID thường được sử dụng bởi các sinh viên tâm lý học và nhà nghiên cứu.

What is a RGRID file?

An RGRID file contains grid data used by conceptual grid analysis programs, such as WebGrid, Rep Plus, Rep 5, Rep IV, RepGrid 2, and PLANET. It stores various grid data, which includes a list of elements and constructs, ratings of elements on constructs, class definitions of compound constructs, and default parameters. RGRID files are typically used by psychology students and researchers.

Cách mở .RGRID file

Để mở file .RGRID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGRID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGRID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGRID do người dùng đóng góp.

  • Rep Plus

Chuyển đổi file .RGRID

File .RGRID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *