RGS File

? Cách mở file .RGS? Những phần mềm mở file .RGS và sửa file lỗi. Convert Text RGS file sang định dạng khác.

.RGS File Extension

   
File name RGS File
File Type Registry Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .RGS là file gì?

RGS là Executable Files - Registry Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Script được sử dụng bởi ATL (Active Template Library) dự án C ++, Microsoft Visual Studio, Flexera InstallShield, và các chương trình triển khai phát triển các phần mềm khác và; chứa mã đăng ký phần mềm với Windows.

What is a RGS file?

Script used by ATL (Active Template Library) C++ projects, Microsoft Visual Studio, Flexera InstallShield, and other software development and deployment programs; contains code that registers the software with Windows.

Cách mở .RGS file

Để mở file .RGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGS do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • RealNetworks RealArcade
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .RGS

File .RGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *